ร่วมงานกับเรา

โปรแกรม Affiliate

ยินดีต้อนรับตัวแทนจากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล เทรนเนอร์ นักโภชนาการ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพหรือบล็อกเกอร์ ที่สนใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิวัติการดูแลสุขภาพแบบเชิงรุก เข้ามาเพื่อช่วยสร้างแรงผลักดันให้ผู้บริโภคได้เรียนรู้และเข้าถึงการดูแลสุขภาพมากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จากการตรวจแล็บทางห้องปฏิบัติการ


รับคอมมิชชั่น 10%

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected]